Kurum Profili |
Ortaklık Yapısı
Bölüm Gezgini :


Şirketimizin hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup sermaye piyasası kaydında ve BİST kotunda bulunmaktadır.

Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar aşağıdaki gibidir:

         

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL)  Sermayedeki Payı (%)
PAKİZE OYA NARİN 90.240.780,71 15,04
NURULLAH EMRE NARİN 85.951.527,91

14,33

MİNE NARİN 32.812.529,20 5,47
DİĞER ORTAKLAR 390.995.162,18 65,16
TOPLAM   600.000.000,00 100,00
     
Copyright © 2024 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.