Kurum Profili |
Ortaklık Yapısı
Bölüm Gezgini :


Şirketimizin hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup sermaye piyasası kaydında ve BİST kotunda bulunmaktadır.

Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar aşağıdaki gibidir:

         

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL)  Sermayedeki Payı (%)
NURULLAH EMRE NARİN 27.531.192,54   22,94
PAKİZE OYA NARİN 11.768.156,14  

9,81    

DİĞER ORTAKLAR 80.700.651,32   67,25
TOPLAM   120.000.000,00   100,00
     
Copyright © 2022 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.