Kurum Profili |
Ortaklık Yapısı
Bölüm Gezgini :


Şirketimizin hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup sermaye piyasası kaydında ve BİST kotunda bulunmaktadır.

Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar aşağıdaki gibidir:

         

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL)  Sermayedeki Payı (%)
NURULLAH EMRE NARİN 37.232.192,54   31,03
PAKİZE OYA NARİN 17.900.371,14  

14,92    

DİĞER ORTAKLAR 64.867.436,32   54,06
TOPLAM   120.000.000,00   100,00
     
Copyright © 2019 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.