Kurumsal Yönetim |
Ücret Politikası
Bölüm Gezgini :


Ücret: Yönetim Kurul Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerde dahil olmak üzere Şirket çalışanlarına ödenecek ücret aylık periyotlarda ödenir.

 

Ücretlerin belirlenmesi de aşağıdaki ilkeler dikkate alınır.

 

Eşit İşe Eşit Ücret; Ücret politikasında ilke olarak eşit işe eşit ücret verilir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenene ücretler arasında bir denge sağlanır.


Dengeli Ücret; Ücret tespit edilirken, çalışanların yaşam kalitesini artıracak kadar yüksek, Şirkete aşırı yük oluşturmayacak denge noktası dikkate alınır.


Cari Ücrete Uygunluk; Çalışana verilen ücretlerin piyasada aynı tür işe verilen ücretle eşit yada yakın düzeyde olmasına özen gösterilir. Bu yolla çalışanların başka işletmeye geçmek konusunda çok hevesli olmaları engellenmeye çalışılır.


Terfi ile Orantılı Ücret; Çalışan bir üst pozisyona terfi eden personele yeni pozisyonundaki ücret verilerek çalışanların terfi için çaba sarf etmeleri sağlanır.


Nesnellik;  Çalışana verilecek ücret belirlenirken, objektif davranılır. Duygusal yaklaşılmaz ve herkese hak ettiği ölçüde hiçbir kayırı ya da dışlayıcı davranılmaz.


Açıklık;  Uygulanan ücret politikası çalışan tarafından kolayca anlaşılır nitelikte ve açıklıkta olur.


Başarının ödüllendirilmesi;  Yönetim kurulu kararı ile şirket çalışanlarına başarılarından dolayı ikramiye, başarı pirimi ya da başka ad altında herhangi bir ek ödeme yapılabilir. Ayrıca çalışanın başarısı ücret artışı ve terfilerde dikkate alınır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere ödenecek ücret; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurul tarafından aylık net tutar olarak bir yıl geçerli olacak şekilde belirlenir.

 

Olağanüstü Durumlar; Olağanüstü durumlarda ve/veya yetişmiş eleman bulmakta güçlük çekilmesi durumunda Yönetim Kurulu istihdam edilecek personele verilecek ücreti % 50 oranına kadar artırabilir.

 

Diğer Mali Haklar;

Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetim kurulu toplantıları ile sınırlı olmak üzere; ulaşım ve konaklama harcamaları şirket tarafından karşılanır.

 

Üst düzey yöneticilerin ulaşım ve temsiliye giderleri şirket tarafından karşılanır.

Çalışanların öğlen yemek giderleri şirket tarafından karşılanır.

Dışarıdaki işleri takip eden ya da acil durumlarda şirkete en kısa sürede ulaşması gereken çalışanların ulaşım giderleri şirket tarafından karşılanır. 

Copyright © 2024 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.